Защо ОВК Академия?

Съвременното образование е непрекъснат процес

ТАНГРА ОВК Академия е училище за вентилация, климатизация и отопление, основано на необходимостта от ускорена програма за обучения, която развива и повишава знанията на инженери, техници, специалисти и студенти за елементи и системи от бранша.

Нашата цел е да предоставим на индустрията добре образовани и обучени техници и специалисти, които са преминали през нашите обучения и стажантски програми, така че те са в състояние да изпълняват ролите си в различни организации и да носят успех.

  • Да повишим знанията и уменията си! Да станем по-добри!
  • Да обучаваме и повишаваме знанията на колегите инженери, архитектите и строителния надзор, строителните компании и инвеститорите, и не на последно място на потребителите.
  • За да провеждаме професионални обучения за колеги техници, монтьори и специалисти в областта на вентилацията, климатизацията и отоплението.

Вие искате да повишите знанията си или да научите нещо ново?

Ние ще ви предложим необходимите курсове, обучения и нещо повече!