Вентилация

Категории Отзиви (0 Рейтинг)
Обучение по вентилация с проф. д-р. инж. Ивайло Банов

Информация за курса

 • Лектор: проф. д-р. инж. Ивайло Банов
 • Дата: по предварителна заявка
 • Ниво: Начално
 • Времетраене: еднодневно
 • Максимален брой: 30 души
 • Място: гр.София, бул. Европа 174

По време на обучението за вентилация, вие ще придобиете познания свързани основните системи за вентилиране и осигуряване на микроклимат. По време на курса се разглеждат различните компоненти във вентилаиционните системи, техният избор, начин на работа и правилната подредба в системата.

Основно внимание по време на курса се обръща на:

 • Класификация.
 • Елементи на вентилационните и климатичните инсталации.
 • Вентилатори. Видове, принципи на работа, избор.
 • Топлообменни апарати и апарати за обработка на въздуха с различни флуиди.
 • Филтърни системи във вентилационните системи.
 • Въздухопроводи и въздухопроводни мрежи. Видове, оразмеряване и въздухоплътност.
 • Вентилационни инсталации с принудително движение на въздуха.
 • Схеми, принцип на действие, оразмеряване.
 • Локална екстракция и промишлена вентилация

Завършеното професионално обучение се удостоверява с успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат от ТАНГРА ОВК Академия.