Термодинамика

Категории Отзиви (0 Рейтинг)
професионален курс по основи на вентилация и климатизацияпрофесионален курс по термодинамика

Информация за курса

 • Лектор: проф. д-р. инж. Ивайло Банов
 • Дата: по предварителна заявка
 • Ниво: Начално
 • Времетраене: еднодневно
 • Максимален брой: 30 души
 • Място: гр.София, бул. Европа 174

По време на това еднодневно обучение, вие ще придобиете познания свързани с термодинамичните процеси и ще надградите вашите знания от курса „Основи на ОВК”.

Основно внимание се обръща на:

 • Термодинамика на влажен въздух.
 • Свойства на влажния въздух.
 • Диаграма на Молиер - h-x
 • Диаграма при влажен въздух.
 • Практически упражнения

Завършеното професионално обучение се удостоверява с успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат от ТАНГРА ОВК Академия.