Основи на ОВК

Категории Отзиви (0 Рейтинг)
професионален курс по основи на вентилация и климатизацияпрофесионален курс по основи на вентилация и климатизация проф. Иван Банов

Информация за курса

 • Лектор: проф. д-р. инж. Ивайло Банов
 • Дата: по предварителна заявка
 • Ниво: Начално
 • Времетраене: еднодневно
 • Максимален брой: 30 души
 • Място: гр.София, бул. Европа 174

По време на това еднодневно обучение, вие ще се запознаете основните понятия и системи, както и ще придобиете начални познания по топлотехника. В лекциите се обръща специално внимание на:

 • Обща класификация на системите за отопление,вентилация и климатизация.
 • Изчислителни параметри на външния въздух – температура, относителна влажност, подвижност
 • Характеристики на слънчевото излъчване.
 • Изчислителни параметри на микроклимата в сгради.
 • Санитарни-хигиенни и технологични изисквания към параметрите на микроклимата в сгради.
Завършеното професионално обучение се удостоверява с успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат от ТАНГРА ОВК Академия