Монтажен техник на енергийни съоръжения (ВЕИ & Топлоенергетика)

Категории Отзиви (0 Рейтинг)
Обучение за Монтажен техник на енергийни съоръжения (ВЕИ & Топлоенергетика)

Информация за курса

 • Лектор: ТАНГРА ОВК Академия
 • Дата: по предварителна заявка
 • Ниво: Начално / Средно / Експертно
 • Времетраене: според нивото на курса
 • Максимален брой: 10 души
 • Място: гр.София, бул. Европа 174

По време на този курс, вие ще се запознаете с работата и специфичните моменти при монтаж, пуск и настройка на вентилационно, климатично и отоплително оборудване, както и ВЕИ съоръжения.

Курсът включва:

 • Проучване на техническата документация във връзка с предстоящ монтаж/демонтаж
 • Подготовката на работната площадка. Проверка на избраното основно и специализирано оборудване, консумативи и материали за монтажа.
 • Монтажно/демонтажни дейности, както и съпътстващи СМР.
 • Профилактика на енергийни съоръжения и тръбопроводи
 • Технически преглед за установяване на повреди или отклонения от нормалните параметри на работа.
 • Отстраняването на откритите повреди
 • Следмонтажни, гаранционни, пред- и следремонтни изпитания
 • Регулира инсталацията след проведени изпитания

Програмата за продължаващо професионално обучение за Монтажен техник на енергийни съоръжения е предназначена за лица с практически опит, които участват в следните видове обучения:

 • монтажници на котли и печки за биомаса, предварително условие е обучение като водопроводчик, монтажник на тръби, топлотехник или техник по санитарно, отоплително и климатично оборудване;
 • монтажници на термопомпи: предварително условие е обучение като водопроводчик или хладилен техник, а също и владеенето на основни умения от електротехниката и водопроводната техника (рязане на тръби, запояване на тръбни връзки, залепване на тръбни връзки, топлинно изолиране, уплътняване, проби за течове и монтаж на отоплителни и охладителни системи);
 • монтажници на слънчеви фотоелектрични преобразуватели и на слънчеви топлинни инсталации: предварително условие е обучението като водопроводчик или електротехник, както и наличието на умения в областта на водопроводите, електротехниката и покривните работи, включително умения при запояване на тръбни връзки, залепване на тръбни връзки, уплътняване на фитинги, проби за течове, умения за свързване на електрически кабели, познаване на основните покривни материали, методи за хидроизолация и уплътняване.
Завършеното професионално обучение се удостоверява с успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат от ТАНГРА ОВК Академия.