Климатизация

Категории Отзиви (0 Рейтинг)
Професионално обучение по Климатизация от проф. д-р. инж. Ивайло Банов

Информация за курса

 • Лектор: проф. д-р. инж. Ивайло Банов
 • Дата: по предварителна заявка
 • Ниво: Начално
 • Времетраене: еднодневно
 • Максимален брой: 30 души
 • Място: гр.София, бул. Европа 174
По време на обучението за Климатизация, вие ще придобиете познания свързани основните системи за обработка и осигуряване на климатизиран в помещенията въздух. По време на курса се разглеждат различните компоненти в климатичните системи, техният избор, начин на работа и правилната подредба в системата. Основно внимание по време на курса се обръща на:
 • Класификация. Системи за климатизиране на въздуха (СКВ).
 • Еднозонова система за климатизиране на въздуха за поддържане на температура и относителна влажност на въздуха. Схема, принцип на действие, процеси на обработка на въздуха в h-x диаграма за летен и зимен изчислителен режим. Оразмеряване на елементите на системи за климатизиране на въздуха.
 • Многозонова водо-въздушна система за климатизиране на въздуха (Чилър/Термопомпа) с вентилаторни конвектори за поддържане на температура и относителна влажност на въздуха. Схема, принцип на действие, процеси на обработка на въздуха в h-x диаграма за летен и зимен изчислителен режим. Оразмеряване на елементите на СКВ.
 • Многозонова климатична инсталация с вентилаторни конвектори с директно изпарение/кондензация на хладилния агент (VRF). Схеми, принцип на действие, приложение. Процеси на обработка на въздуха в h-x диаграми за летен, зимен режим и междинни сезони. Оразмеряване.
 • Двустепенно оползотворяване топлината на отработения въздух от системите за климатизиране на въздуха чрез рекуперативен топлообменен апарат и термопомпа. Схема, принцип на действие, приложение. Процеси на обработка на въздуха в h-x диаграми за летен, зимен режим и междинни сезони. Оразмеряване.
 • Използване топлината на отработения въздух от вентилационни и климатични инсталации, чрез използване на регенеративни, рекуперативни топлообменни апарати и системи с междитен топлоносител. Схеми, определяне на оползотворената топлина.
Извършват се теоритични изчисления, а практическите упражнения се извършват в нашата специализирана аеродинамична лаборатория и на реални работещи системи. Завършеното професионално обучение се удостоверява с успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат от ТАНГРА ОВК Академия.