Хладилни и топлинни товари

Категории Отзиви (0 Рейтинг)
Специализирано обучение по Хладилни и топлинни товари с проф. д-р. инж. Ивайлов Банов

Информация за курса

  • Лектор: проф. д-р. инж. Ивайло Банов
  • Дата: по предварителна заявка
  • Ниво: Начално
  • Времетраене: еднодневно
  • Максимален брой: 30 души
  • Място: гр.София, бул. Европа 174

По време на това еднодневно обучение, вие ще придобиете познания свързани с изчисляването и определянето на хладилни и топлинни товари на сгради. Използваните ограждащите елементи във всяка сграда пряко влияят на необходимите мощности за отопление, охлаждане и вентилация.

Основно внимание по време на курса се обръща на:

  • Топлинни загуби и охладителен товар на сгради.
  • Влажностен товар.
  • Вредни газове, пари и аерозоли.
  • Определяне на необходимия дебит и параметри на въздух за вентилационните и климатичните инсталации.

Завършеното професионално обучение се удостоверява с успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат от ТАНГРА ОВК Академия.