Флуиди

Категории Отзиви (0 Рейтинг)
Обучение по топлофизични свойства на флуидите от проф. д-р. инж. Ивайло Банов

Информация за курса

  • Лектор: проф. д-р. инж. Ивайло Банов
  • Дата: по предварителна заявка
  • Ниво: Начално
  • Времетраене: еднодневно
  • Максимален брой: 30 души
  • Място: гр.София, бул. Европа 174

По време на това еднодневно обучение, вие ще придобиете познания свързани с различните флуиди в ОВК системите, както и техните термодинамичните свойства. Също така ще надградите вашите знания от курса „Основи на ОВК” и „Термодинамика”.

Основно внимание се обръща на:

  • Видове флуиди
  • Топлофизични свойства на работните тела в ОВК системите
  • Норми и законодателства по отношение на различните флуиди

Завършеното професионално обучение се удостоверява с успешно преминаване на изпит и придобиване на сертификат от ТАНГРА ОВК Академия.